Wednesday, November 30, 2016

මා ඔබ සමඟ

මා ඔබ සමඟ ප්‍රේමයෙන් වෙලී
ඔබ මා සමඟ ප්‍රේමයෙන් වෙලී
මහත් වූ තෘප්තියෙන් සිටින යුගයක
මා ඈ පිළිබඳව ලියූ කව්
ඔබ ඔහු කෙරේ ප්‍රේමයෙන් වෙලෙන්න ට
ඔහු ඔබ කෙරේ ප්‍රේමයෙන් වෙලෙන්න ට
ඔබ මා දමා ඔහු වෙතට යවන්න ට
මා ඔබ කෙරේ මේ විලස බලන්න ට
කෙසේ නම් සමත් වී ද...

No comments:

Post a Comment

හිතුන දේ දැනගන්න ආසයි