Tuesday, May 9, 2017

ප්‍රේමණීය කිවිඳියෙනි,

ප්‍රේමණීය කිවිඳියෙනි,
ඔබට මා අත්පිස්නාවක් ම
පමණෙකිද?

කුඩ නොමැති වැසි දිනෙක
දෙපා නෙක පටලැවී
සිතිවිලි මඩ වගුරක
ඇද වැටුනු රුදු මොහොතක

දෑත් මත පැටලැවුනු
ඛේදණීය වේදන මඩ කැබලිති
පිසලන්න පමණක්ම
ඔබ භාවිතා කරලන

නොකිලිටි,
මොහොතකින් කිලිටි වන,
අත් පිස්නාවක්ම පමණෙකිද
මම

ප්‍රේමණීය කිවිඳියෙනි ඔබ හට...

Saturday, April 22, 2017

Reminiscing

Nothing much has changed
afterall,
I mean I still
have a largely empty
refrigerator
and walk around in my
boxers at home
all the time

I still cook pasta
and take showers with
my bathroom door open

The only difference, I guess, is
that there is no
little naked lady
appearing through the door
brushing her teeth at the sink
and hopping in the shower with me

           Every morning

                            Anymore

love and war

Now I would be lying
if I say that I didn't
see your love burn
beneath the ashes and
if I say that I didn't
wish that the fire
caught on and exploded
like it eventually did

I just happen to be collateral damage

Can't really complain
as I willingly walked
on a minefield myself

Everything is fair in love and war right?

Right?

හින්ට් ගැහුවේ මටද හාමුදුරුවනේ

දුරුතු පෝයට
පන්සලේ
එදා බණ කියද්දි
නොතේරෙන හැමෝටම
තේරෙන්න
හින්ට් ගැහුවේ මටද
හාමුදුරුවනේ

එක එකා ගමේ උන්
හැරී හැරී බලනකොට
සිල් රෙදි පොරෝගෙන
අඬන්නද කියන්නේ

ඒ බලපු උන්,
උන්ගේ මිනිස්සු
අඬ අඬා මගේ කාමරේ
මයේ එක්ක ලගිනකොට
එලවගන්නද කියන්නේ

කොහෙ කොහේ මොන මොනවා
ඇන්දත් නො ඇන්දත්
පන්සලට ගොඩ වුනේ
සිල් රෙදි පිටින්
හාමුදුරුවනේ

අව්වට වැල්ල රස්නෙයි..
මයේ කකුල් පිච්චෙන්නෙත්
උන්ගෙ පිච්චෙනවා වගේමයි

මයේ එක්ක ගමේ උන්
එක එකා දොඩවන මගුල්
පන්සලට විත් කියන්නද
අපේ හාමුදුරුවනේ

ඇඟ පතේ ඇති රුදා
පන්සලෙන් අරිනවද,
උන් තාම ලෞකිකයි...

මයේ කඳුලු පිටවෙලා හුඟක් කල්

ඇනුම් පද කිව් මුල් කෙනා
ඔබ වහන්සේ නෙවෙයි
හාමුදුරුවනේ

Thursday, April 20, 2017

Your sweaty palms
and bloodshot eyes

My bloodshot eyes
and goosebumps

This herbal aroma
and floating ecstasy

For a moment I wish you were mine
and then I don't.

Red Flags

I got a warm heart
and a pocket full of red flags

And on every new territory I explore
I plant those red flags
one flag at a time

I can't tell if it is
your rose coloured glasses
or whether you are actually colourblind

Because you,
just like she did once upon a time
walk right past, overlooking them
as if you don't see them at all

My heart freezes

haiku (23)

Stuck inside this mall
Watching people walk in swarms
How are you special

Unlive my life

I wish I can
unlive my life

Unlive 
the quiet snowfalls
and the rumbling
thunderstorms
of the summer

I wish I could
unlive these
concrete landscapes
and the vivid
hues of autumn

The fragrance of
the blossoming spring
and he serene sounds
of live music

But mostly
I want to
unlive
you

and in turn
unlive
myself

Early spring

Within the
early spring
greyscale
concrete dullness

in between the
underexposed
discoloured landscapes

with unsaturated pines
and leafless
everything else

under the
under-designed
cement cubes of
downtown architecture

You
do not
fade away
in your crimson jacket
and your
violet smile

haiku (22)

Invisible you
Would you let me taste your lips
and that dark lipstick?

haiku (21)

Coca cola world
Buying pizza drunk is fun
You are so pretty

Wednesday, April 19, 2017

පුර අඟනාව

පුර හඳ ගාව
ඉඟි බිඟි පෑව
මෙලොවට නාව
පුර අඟනාව

දිලිසෙන දෑස
සැමදෙන ආස
පසිඳු විදේස
වලද විසේස

මධුවිත සාද
සුමිහිරි නාද
මැද ඔය පාද
නැටවෙනවාද

එක එක පාට
ෆැෂන් කරාට
කළුවර රෑට
පේන්නෙ කාට

නොදැනෙන සේම
ඉඟි කෙරුවාම
තම හැම දේම
මතකද තාම

Thursday, April 13, 2017

සසඳ

පන්හිඳ මතට සිතිවිලි දිය ගලනකොට
පරසිඳු මුකුළු කවුළු දොරින් හමනකොට
එක්ටැම් ෆ්ලැට් වලට වී ගගනත දෙසට
බලනෙමි තරිඳු විසිරෙනු තරු කරලියට

සබඳ නිබඳ සඳ ලඟ ඔබ ගැවසුනිද
සුවඳ හමන කුසුමෙකි රූසිරු නොමඳ
නොදැන ඔබ කලණ ඔබ තව ලතැවුනිද
සබඳ ඔබ සඳෙකි තවමත් සැඟවුනිද

සසඳ, සසඳ ගගනත දිය හැලෙනකොට
සසඳ, සසඳ ඔබමය බිමැසිය මතට
සසඳ සසඳ එම සඳ මෙම සඳ එකට
සසඳ ඔබ පහන නිවුනිද පහණතට

Monday, April 10, 2017

Wednesday, April 5, 2017

haiku (19)

Betrayals and pain
Slow death hurts the insides more
Still beautiful

haiku (18)

Calming melodies
The wind calls for a slow dance
Before it howls loud

You

You
are a
non Newtonian
fluid

Flowing
at your own
accord
disregarding
all classical
rules of
viscosity

But
disfiguring
under
shear
stress

Monday, April 3, 2017

Karma?

You called yourself
a shipwreck
like the titanic

But I think
you are more like the
iceburg
that the titanic
struck against

Melting away
day by day
due to
global warming

O your sadistic dungeon of a heart!

Do you think
you need all those
hooks and chains
mounted on the walls
of the chambers
of your heart
to hold me
in there?

My
non-masochistic
knees
are already
on its
floor.

You and I / Me and You

How is it that
my heart melts
like ice cubes
in a microwave
at your
cosmopolitan demeanor

weakening my knees
and tilt shifting
my whole world
but you

a bright
crimson smudge
on a greyscale
concrete landscape

and I,
from the sidelines
die,
and I die,
and I die some more
as you go on
living your
synthetic dreams
As our heartbeats
synchronize
there is a strange sort of
meditation
between one beat
and another

making me waltz
to the rhythm of your hips
over the hymns
of your breaths
slowly kissing my lips

Thursday, March 30, 2017

ප්‍රේමය

ඇඳ ඇතිරිලි
අපිලිවෙළ කරවන
මඳ අඳුරකි
ප්‍රේමය

21-03-2017

You are like the first day of spring
warm and bright until it starts raining
over the naked trees and muddy ground
damp from the melting late winter snow

You are the fine line between cringe and comfort,
between the cold and warmth, end and beginning

          You are the angel of cold decay and warm hope.

Smiles

Smiles are misleading,
Misleadingly powerful

Even when they occur
Blurrily across a tea store
When you aren't wearing your glasses

They may make your heart skip beats
They may fluctuate the balance of your oxygen intake
They may increase your endorphin levels

But
Do not forget

Smiles are powerful
Powerfully misleading

Wednesday, March 29, 2017

Fragrance

I love your smell.
The smell of jasmine
And cigarettes

A combined
Embodiment
Of the fake you
And the
Real